البحث في الفيديو ، الأعضاء، أحداث ، ملفات صوتية ، صور ومدونات البحث

Igreja Apostólica Projeto Plenitude|Brazil

(Salmos 51:17) - Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.


ألبومـات صوري

ألبومـات صوري

Caravana Israel II - 2015|42 صور

     
11,310 مشاهدات

Caravana Israel 2015|148 صور

     
11,173 مشاهدات

Aniversário do Cônsul Marquesado de Valença|49 صور

     
10,652 مشاهدات

http://www.fes-mv.net.br/apalvarocarias|30 صور

     
7,879 مشاهدات

Gotas de Sabedoria|34 صور

     
7,788 مشاهدات

CONGRESSO DA VISÃO CELULAR M12 (II)|68 صور

     
6,954 مشاهدات

CONGRESSO DA VISÃO CELULAR M12|52 صور

     
6,953 مشاهدات

SEMINÁRIO GERAÇÃO OVELHA|29 صور

     
7,052 مشاهدات

DÉCIMO NONO ENCONTRO COM DEUS|45 صور

     
7,233 مشاهدات

PRIMEIRA REDE DE HOMENS DE IMPACTO 2015|32 صور

     
6,893 مشاهدات

CAFÉ DE LEVITAS |20 صور

     
6,245 مشاهدات

REDE DE JOVENS|43 صور

     
6,548 مشاهدات

REDE HOMENS DE IMPACTO |46 صور

     
6,596 مشاهدات

FRUTO FIEL NA BEIJA FLOR 2014.|93 صور

     
6,978 مشاهدات

2015 ANO DO RENOVO|93 صور

     
6,912 مشاهدات

REDE HOMENS DE IMPACTO 2014|46 صور

     
7,178 مشاهدات

FRUTO FIEL II DO PROJETO PLENITUDE 2014|73 صور

     
6,816 مشاهدات

FRUTO FIEL DO PROJETO PLENITUDE 2014|79 صور

     
6,793 مشاهدات

DISCIPULADO PARA BISPOS, PASTORES E LÍDERES|55 صور

     
7,507 مشاهدات

Congresso Internacional da Visão Celular no M12|51 صور

     
7,449 مشاهدات

ENCONTRO DE MULHERES 2014|85 صور

     
7,540 مشاهدات

LEGITIMAÇÃO DE LÍDERES|96 صور

     
7,147 مشاهدات

REDE DE MULHERES ´CULTO ROSA|153 صور

     
7,023 مشاهدات

PALESTRA PARA CASAIS|56 صور

     
6,881 مشاهدات