البحث في الفيديو ، الأعضاء، أحداث ، ملفات صوتية ، صور ومدونات البحث

Igreja Apostólica Projeto Plenitude|Brazil

(Salmos 51:17) - Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.


LEGITIMAÇÃO DOS PASTORES DE CORDEIRO

3,540 مشاهدات
     (0 التقييم)