البحث في الفيديو ، الأعضاء، أحداث ، ملفات صوتية ، صور ومدونات البحث

Igreja Apostólica Projeto Plenitude|Brazil

(Salmos 51:17) - Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.


ملـفاتي الفيديو

صفـحة من 1
1 -- 1 1 كلـيب

Essência do altar

121 مشاهدات

صفـحة من 1