<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
البحث في الفيديو ، الأعضاء، أحداث ، ملفات صوتية ، صور ومدونات البحث

CROSS TV TAGALOG|Philippines

Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman." Lucas 21:33


ملـفاتي الفيديو

صفـحة من 3
1 -- 25 55 كلـيب

kapahingahan

19 مشاهدات

Labis ang galak

41 مشاهدات

Wala ng iba

44 مشاهدات

Basta't Ikaw

69 مشاهدات

Kailan dapat tumangi

933 مشاهدات

Wala ng iba

35 مشاهدات

Salita mo

61 مشاهدات

Wala kang katulad

43 مشاهدات

Dakila Ka

26 مشاهدات

Hesus tanging ikaw

24 مشاهدات

Pag-ibig ang Susi

23 مشاهدات

Dakila ka oh Dios

65 مشاهدات

Ako'y binago niya

36 مشاهدات

Ika'y mamahalin

21 مشاهدات

Di ka nagkulang

43 مشاهدات

Maghari ka Hesus

249 مشاهدات

Awit ng puso

9 مشاهدات

Totoo ang Imperno 3

143 مشاهدات

Totoo ang Imperno

52 مشاهدات

صفـحة من 3